Společnost BENOCO, s.r.o.

se angažuje již po řadu let v oblasti využití obnov. zdrojů energie „OZE„ na území ČR. V zájmu ochrany krajiny a přírody je nutné v ČR mnohem efektivněji využívat energii větru, vody, slunce a biomasy. ČR se zavázala v rámci členství v EU ke splnění 8% podílu výroby el. energie z alt. zdrojů a to nejpozději do roku 2010. Efekt. využití OZE může v budoucnosti významně snížit spotřebu omezených zásob fosilních paliv ve světě. Máme zájem přispět svojí činností k zvýšení uvedeného podílu výroby el. energie z OZE. Naším prvním realizovaným projektem byla výstavba větrných el. v Jáchymově (r. 2006).
více info na www.ve.benoco.cz